За нас

Водени от идеята за по-добра среда, ние материализираме добри идеи, за да моделираме света около нас.


Промишленият дизайн е комбинация от приложно изкуство и приложна наука, чрез която естетичните, ергономичните, производствените и потребителските качества на изделията могат да бъдат подобрени, с което се подобрява производството и потреблението им, както и техния маркетинг.


Професионалните дизайнери използват интердисциплинарни познания за да определят естетическите и функционалността на обекта, взаимоотношението на съставящите го детайли и свързаността със средата в която ще функционира.   

Добрият дизайн продава. Вече не е достатъчно продукта просто да върши своята функция, той трябва да изглежда добре, да е вдъхновяващ и да осигурява приятно преживяване на клиента, когато работи с него или го използва. Хората търсят, харесват, обичат и купуват продукти с добър дизайн. Целта на продуктовия дизайн е да се проектира продукт, който да подобрява живота на хората и да увеличи продажбите на фирмата производител

Процес

В процеса на разработване продуктовите дизайнери прилагат различни методологии, които изискват наличието на специфичен набор от умения.

В процеса на разработване продуктовите дизайнери прилагат различни методологии, които изискват наличието на специфичен набор от умения.

 • Първоначален етап:
  • Генериране на идея. За това помагат въображение, наблюдение и проучване.
  • Съобразяване с модерни тенденции или необходимост от продукт, който да решава конкретна задача.
 • Междинен етап:
  • Решенията за дизайна възникват във връзка с отговарянето на потребителските нужди, развитието на концепцията, изследването на формата, ергономията, прототипирането, материалите и технологиите.
  • Производство.
 • Финален етап:
  • Маркетинг- включва пазарната реализация на продукта.