Услуги

ПРОЕКТНИ ЕТАПИ

"КОНЦЕПТУАЛНА РАЗРАБОТКА“, "3Д МОДЕЛИРАНЕ“, "МОДЕЛИ И ПРОТОТИПИ“ И "АДАПТИРАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО“

Целта на всеки проект е да премине поетапно през процеса на „Продуктов дизайн и разработка“.

Първият етап е „Концептуална разработка“ и „3Д моделиране“. Продължава се с разработка на етап „Модели и прототипи“, Създават се опитни модели и функционални прототипи, в зависимост от характеристиките и целите на проекта. „Адаптиране за производство“.

ЕТАП 1: КОНЦЕПТУАЛНА РАЗРАБОТКА

ПРОДУКТОВИ СКИЦИ

Обсъждане на продуктовия анализ и приоритетите в проекта. Разработване на концепции, които се анализират и се определя посоката на развитие. Следващата стъпка е избор и разработка на няколко подбрани концептуални варианта . От концептуалните варианти се избират два дизайна, след което се доразвиват. Избира се един основен дизайн, на който се прави финална разработка на структура и детайли, преди преминаване към „Етап: 3Д моделиране“.

ЕТАП 2: 3D МОДЕЛИРАНЕ

3D МОДЕЛ

Оразмеряване на дизайна. Преминаване към основно моделиране на цялостната му структура. Детайлна разработка на основни зони, съставни части и елементи, които оформят цялостния дизайн. Уточняват се конструктивните характеристики и при необходимост се правят промени. Асемблиране на дизайна и оглед на цялостната му структура, съставни части и детайли. Разработва се 3Д модел. По време на моделирането се проектират варианти и съчетания на основната структура и съставните части на дизайна. Уточняват се всички основни характеристики, които изграждат 3Д модела – визия, цялостна структура, съставни части и функционални зони. По време на моделирането на основния дизайн, се съобразяват основните технически характеристики, които са част от проекта.

ЕТАП 3: МОДЕЛИ И ПРОТОТИПИ

ОПИТНИ МОДЕЛИ И ОСНОВЕН ПРОТОТИП

Избор на производствени технологии, материали, подизпълнители и определяне на себестойност. Разработка и анализ на опитни модели и функционални прототипи. Следва финална разработка на основен прототип. Извършва се анализ на прототипа и по възможност се тества в реални условия, с оглед на използваните за изработката му производствени технологии и материали, както и съобразяване с техническите му характеристики.

ЕТАП 4: АДАПТИРАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ПРОТОТИП

Съвместна работа с профилирани специалисти, производители и подизпълнители в различни сфери. Избор на производствени технологии и материали за изработка на предпроизводствен прототип. Проучване и избор на производители – консултации, определяне на себестойност и адаптиране към производствени изисквания. Разработка и основен анализ на предпроизводствен прототип.

КОНЦЕПТУАЛНА РАЗРАБОТКА

Продуктов анализ
Разработка на концепции
Разработка на избрани концепции
Разработка на два основни дизайна
Разработка на основен дизайн

3Д МОДЕЛИРАНЕ

Оразмеряване на дизайна
Моделиране на дизайна
Детайлна разработка
Финална разработка на дизайна
Подготовка на 3Д файлове

МОДЕЛИ И ПРОТОТИПИ

План за модели и прототипи
Производствени технологии и материали
Разработка на модели и прототипи
Разработка на основен прототип
Анализ на основен прототип

АДАПТИРАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Съвместна работа със специалисти
Производствени технологии и материали
Проучване и избор на производители
Разработка на предпроизводствен прототип
Анализ на предпроизводствен прототип

КОНЦЕПТУАЛНА РАЗРАБОТКА

Продуктов анализ
Разработка на концепции
Разработка на избрани концепции
Разработка на два основни дизайна
Разработка на основен дизайн

3Д МОДЕЛИРАНЕ

Оразмеряване на дизайна
Моделиране на дизайна
Детайлна разработка
Финална разработка на дизайна
Подготовка на 3Д файлове

МОДЕЛИ И ПРОТОТИПИ

План за модели и прототипи
Производствени технологии и материали
Разработка на модели и прототипи
Разработка на основен прототип
Анализ на основен прототип

АДАПТИРАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Съвместна работа със специалисти
Производствени технологии и материали
Проучване и избор на производители
Разработка на предпроизводствен прототип
Анализ на предпроизводствен прототип