Дизайнът не е само как изглежда или как се усеща нещо. Дизайнът е как то работи

„Бъдете критерий за качество. Някои хора не са привикнали към среда, където отличните постижения се очакват"